Tarifes

Entrada de dia 12€
Entrada de dia infantil (-14) 8€
Entrada monoparental (mare o pare amb fill) 18€
Bono 10 entrades (personal i intransferible) 96€
Bono 10 entrades infantil 64€
Matrícula de soci 50€
Quota de soci mensual 58€
Quota de soci infantil (-14) 45€
Quota de soci trimestral 168€
Quota de soci trimestral infantil (-14) 129€
Quota mensual de manteniment 20€


Tarifes familiars de socis/es

Els descomptes en quotes es fan a partir de 3 persones de família directa (mare/pare/germà/germana). Els socis infantils que es facin nous, amb algun familiar directe ja soci/a, no paguen matrícula.

Les famílies directes amb


3 persones sòcies -15% dte. en la suma de les quotes
4 persones sòcies -20% dte. en la suma de les quotes
5 o + persones sòcies -25% dte. en la suma de les quotes


Tarifes entre socis sales Golem

Entrada de dia 10€
Bono 10 entrades * 80€
(*) És obligatori estar al corrent de quotes en el moment de l'entrada i durant la duració del Bono 10.
(*) La validesa del Bono 10, és de 6 mesos.